בצעדיו של שלוש

     
שתפו:

הסיור הקודם
Jaffa: Comfort, Food
הסיור הבא
In the Steps of Yosef Eliyahu Chelouche