בצעדיו של שלוש

     
שתפו:

הסיור הקודם
יפו : אוכל של אמא - סיור רב תרבותי
הסיור הבא
In the Steps of Yosef Eliyahu Chelouche